Waterontharders en Omgekeerde Osmose

Waterontharders: een zegen voor iedereen

De “hardheidsmineralen”, zoals calcium en magnesium, die in het water worden aangetroffen, kunnen maar één ding betekenen: hard water. De taak is de positief geladen hardheidsionen te vervangen door kaliumionen. Dit wordt bereikt door waterontharders. Men kan aanvoeren dat hard water in bepaalde gevallen gunstig kan zijn omdat het de oplosbaarheid van bepaalde potentieel toxische metaalionen zoals koper en lood vermindert. Niettemin is onthard water altijd veilig.

Zouten en waterontharders

Het combineren van zouten in waterontharders zorgt meestal niet voor problemen, maar er zijn bepaalde waterverlichtings-items die alleen voor bepaalde soorten ontharders geschikt zijn. Relevant om te vermelden is dat deze ontharders niet in staat zullen zijn om correct te werken als vervangende middelen worden gebruikt. Let op dat het reservoir voor verzachting geblokkeerd kan raken als steenzout gecombineerd wordt met verdampt zout. In dit geval is de beste manier om zaken op orde stellen om te controleren dat het toestel het ene type zout helemaal benut alvorens het andere type te gebruiken. Veel problemen kunnen worden voorkomen door deze methode toe te passen.

Wanneer moet er zout toegevoegd worden?

Normaal gesproken wordt er zout in het reservoir gedaan in de loop van de restauratie van de ontharder. Een grotere hoeveelheid zout is benodigd als de ontharder regelmatig vernieuwd wordt en er wordt aanbevolen evaluatie van ontharders minimaal een keer per maand uit te voeren. Een halfvolle hoeveelheid zout zou gebruikt moeten worden, zodat meer zacht water gegenereerd kan worden.

Maak kennis met omgekeerde osmose

Het leven is niet altijd makkelijk. Op een bepaald moment kunnen wij problemen ervaren die onze dagelijkse levens beïnvloeden. Een vaak voorkomend voorbeeld is zout water. Het kan problematisch zijn, vooral als je van plan bent om het water te gebruiken voor hobby’s zoals planten kweken en voor noodzakelijkheden zoals drinken. Welnu, het proberen om van het zout in het water af te komen door het slechts eruit te halen is niet mogelijk. Dit is waar omgekeerde osmose goed van pas komt, aangezien het water gezuiverd wordt wanneer het zout geëlimineerd wordt. De procedure is ook bekend als ontzilting.

Hoe werkt omgekeerde osmose?

Het woord ‘omgekeerd’ wijst erop dat specifiek deze techniek alleen een omkering van de reguliere osmose is. Om te kunnen omgaan met de verwachte druk die uitgeoefend wordt door osmose, maakt de meer geconcentreerde mengsel gebruik van grote hoeveelheid druk. In dit geval ontvangt het minder geconcentreerde water het hoger geconcentreerde water via het membraan. Het andere gebied verkrijgt dan schoon water, gezien het feit dat de gaten van de laag, vanuit waar het hoog geconcentreerde water doorheen passeert, alleen waterdeeltjes accepteert. Het resultaat is dat de verontreinigingen niet naar binnen kunnen en het water op deze manier gezuiverd wordt.

Dus hoe zit het met waterontharders?

Men moet in het achterhoofd houden dat wateronharders niet veel bijdragen aan reiniging van water. Hun voornaamste verantwoordelijkheid is om de hardheidsmineralen te elimineren, hoewel ze wel geschikt zijn voor op water gebaseerde machines en leidingen.

Er was bezorgdheid rondom mogelijke schade aan omgekeerde osmose door waterontharders. Wees gerust, want dit gebeurt absoluut niet en interessant genoeg wordt de levensduur van de methode juist verlengd door waterontharders. Dit is omdat het als een voorfilter fungeert met betrekking tot omgekeerde osmose.